Öppna huvudmenyn

Kloster Speedsteel AB, tidigare snabbstålstillverkare bildad 1982 genom fusion mellan Uddeholmskoncernens verksamhet i Söderfors och Fagerstakoncernens verksamheter i Långshyttan och Vikmanshyttan. Företaget, som ingick i Kinnevikskoncernen, gick 1992 samman med franska Commentryenne varvid Erasteel Kloster AB bildades.