Klorpyrifos är ett insektbekämpningsmedel, som används i odlingar av frukt och grönsaker.

Klorpyrifos
Klorpyrifos3D-modell
Systematiskt namnDietoxisulfanyliden-(3,5,6-triklorpyridin-2-yl)oxi-λ5-fosfan
Övriga namnBrodan, Bolton insecticide, Chlorpyrifos-ethyl, Cobalt, Detmol UA, Dowco 179, Dursban, Empire, Eradex, Hatchet, Lorsban, Nufos, Paqeant, Piridane, Scout, Stipend, Tricel, Warhawk
Kemisk formelC9H11Cl3NO3PS
Molmassa350,588 g/mol
UtseendeFärglösa kristaller
CAS-nummer2921-88-2
SMILESCCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Egenskaper
Densitet1,398 g/cm³
Löslighet (vatten)0,042 g/l (25 °C)
Smältpunkt42 °C
Kokpunkt160 °C (Sönderfaller)
Faror
NFPA 704

NFPA 704.svg

b)
a)
c)
Miljö
a) I Schweiz får på en arbetsplats koncentrationen av inandat klorpyrifos-damm inte överstiga 0,2 mg/m3 [1][bättre källa behövs]
b) Brännbar
c) Reagerar kraftigt med aminer, starka syror, baser
LD50Råtta: 95 — 270 mg/kg
kroppsvikt (genom munnen)
Möss: 60 mg/kg kroppsvikt
(genom munnen)
Bin (vid inandning): 360 ng/bi
• Bin [vid kontakt]: 70 ng/bi [2][bättre källa behövs]
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Det luktar illa, ungefär som tiol (merkaptan).

Ångtryck 0,00002 ± 0,00001 mm Hg vid 20 °C

Det finns ingen världsomfattande reglering av användningen av klorpyrifos, men nationella föreskrifter förekommer.

I Sverige är användning av detta ämne fr o m september 2008 förbjuden, med undantag för bekämpning av insektinvasioner.[3][bättre källa behövs] 2019 var användningen tillåten i 20 andra EU-länder.

Misstanke finns att exponering för klorpyrifos kan ge upphov till ADHD.

Där användning av klorpyrifos varit tillåten, har man konstaterat spår av ämnet i bisamhällens larver. Att en del larver dör i ett bisamhälle är normalt, men larvdödligheten har varit högre i de bisamhällen som infekterats av klorpyrifos.[2][bättre källa behövs] Även i honung från drabbade bisamhällen har man sett spår av klorpyrifos.

Bland svenska importörer av frukt och grönsaker råder blandade meningar om vad som ska åläggas producenterna och när. Somliga vill att klorpyrifos ska börja utfasas omgående, andra vill avvakta ett EU-beslut, som väntas senast under 2020.

Klorpyrifos dödar även bin, och är giftigt för groddjur och fiskar.

SkandalRedigera

En av de största tillverkarna av klorpyrifos, Dow Chemical Company, som hade marknadsfört ämnet som fullständigt ofarligt för människor och djur, kände dock till vissa skadliga effekter, men hade hemlighållit detta, och inte rapporterat till relevanta myndigheter. Detta uppdagades emellertid och drogs inför rätta i USA. Domen blev dryga böter för firman.

Tecken på förgiftning [4]Redigera

Giftigheten vid inandning och nedsväljning är måttlig för människor. Hudkontakt kan ge en övergående irritation.

Inkubationstid 1 — 4 veckor.

Utsöndring sker huvudsakligen genom njurarna. Efter en engångsdos genom nedsväljning av klorpyrifos är halveringstiden i blodet ungefär ett dygn.

Troligen inte cancerframkallande, men misstänks hormonstörande genom hämning av enzymet kolinesteras, som är nödvändigt för nervernas funktion.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Chlorpyrifos#Sicherheitshinweise
  2. ^ [a b] Chlorpyrifos#Bees [1]
  3. ^ Chlorpyrifos#National regulations [2]
  4. ^ Pestiside info — Chloropyrifos symptoms [3]

Externa länkarRedigera