Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Klorin (organisk förening).
En flaska Klorin™.
En flaska Klorin™.

Klorin är varumärke för ett rengöringsmedel som består av en lösning av natriumhypoklorit (NaClO) i vatten. På grund av denna ingrediens är Klorin basiskt och frigör klor. Klorin används för rengöring, blekning och desinfektion. Klorin marknadsförs av Colgate-Palmolive.[1]

1992 bedrev Naturskyddsföreningen en kampanj mot klorin, där medlet pekades ut som miljöbov. Efter kampanjen minskade den årliga försäljningen av klorin från 5 000 ton till 200 ton om året. [2] År 2000 avrådde även den Danska Miljøstyrelsen från att man använder Klorin och liknande produkter i privata hushåll.[3]

Natriumhypoklorit är starkt dödande för alla vattenlevande organismer. När ämnet kommer i kontakt med organisk materia / biomassa omvandlas det dock snabbt till ofarligt salt (NaCl). Sveriges vattenverk renar städernas dricksvattensystem med flera ton 100 % ren natriumhypoklorit (i pulverform) varannan vecka, för att döda av farliga mikroorganismer.

Vattenreningsverken har idag en eller flera biologiska reningsprocesser [4]. Den natriumhypoklorit som används i hushåll är neutraliserat salt när den når reningsverken, annars skulle den döda den biologiska reningen. Ingen natriumhypoklorit når ut i sjöar och vattendrag genom dessa system.

Se ävenRedigera

KällorRedigera