Kloretan eller etylklorid är en halogenalkan med formeln C2H5Cl.

Kloretan
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnKloretan
Övriga namnEtylklorid, Kloren
Kemisk formelC2H5Cl
Molmassa64,514 g/mol
UtseendeFärglös gas
CAS-nummer75-00-3
SMILESCCCl
Egenskaper
Densitet2,884 g/cm³
Löslighet (vatten)5,74 g/l
Smältpunkt-138,3 °C
Kokpunkt12,3 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
2
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

FramställningRedigera

Kloretan framställs industriellt genom klorering av etylen (C2H4) med saltsyra med aluminiumklorid som katalysator vid 130 – 250 °C.

 

Tidigare tillverkades kloretan av etanol och saltsyra eller etan och klorgas, men dessa processer är inte lika effektiva.

Kloretan bildas också som en biprodukt från tillverkning av polyvinylklorid.

AnvändningRedigera

Under största delen av 1900-talet har kloretan använts för tillverkning av tetraetylbly som används som blytillsats i bensin.

Kloretan har också använts för att tillverka etylbensen, som köldmedium i värmepumpar och kylskåp.

Idag används kloretan i någon större utsträckning bara för att tillverka etylcellulosa, ett förtjockningsmedel för målarfärg, kosmetika och dylikt.

Se ävenRedigera