Klopentixol är ett neuroleptikum och salufördes i Sverige under varunamnet Sordinol tills det avregistrerades 1983. Preparatet är ett typiskt antipsykotika i tioxantenklassen. Den kemiska beteckningen är C22H25ClN2OS.

Strukturformel för klopentixol.

Klopentixol har ersatts av det kemiskt närbesläktade zuklopentixol (Cisordinol), som har samma kemiska formel med undantag av att två atomer bytt plats (s.k. cisform i stället för transform).