Klintsundet mellan Västra och Östra Lagnö. Foto: 2008.
Klintsundets gästhamn med bensinstation för båtar. Foto: 2009.

Klintsundet är ett sund på den nordligaste delen av Ljusterö mellan området Västra Lagnö och ön Östra Lagnö. Östra Lagnö är förbunden med den norra sidan av Västra Lagnö med en bro över klintsundet och ligger nordost om området Västra Lagnö. Namnen härrör från tiden före mitten av 1800-tal då Västra Lagnö utgjorde en ö separerad från norra Ljusterös övriga landmassa.[1]

Klintsundet förbinder i ostlig riktning de inre farvattnen omkring Furusundsleden i höjd med Östanå på fastlandsidan med de yttre farvattnen och Husaröleden i höjd med norra Husarö. På den östra sidan av Klintsundet utbreder sig den vidsträckta fjärden Gällnan med Husaröleden på cirka 5 distansminuters avstånd från Klintsundet i rakt ostlig riktning. Genom sin strategiska placering och vindskyddade läge med möjlighet till bunkring av bränsle, dricksvatten och till viss del proviant är Klintsundets gästhamn en populär temporär tilläggsplats för fritidsbåtar, som har sin hemmahamn på fastlandssidan norr om Vaxholm omkring Svinninge, Åsättra och Östanå för vidare färd ut mot de välbesökta öarna vid Hallonstenarna, Kallskärs skärgård, Björkskärs skärgård, Stora och Lilla Nassa skärgårdar och även Svartlöga m. fl. skärgårdsområden.

Den manuellt öppningsbara svängbron över Klintsundet tillkom 1964. Den seglingfria höjden är 3 meter. Under tiden 1 juni till 31 augusti öppnas bron dagtid av brovakten, som har en brovaktsstuga vid det norra brofästet på Östra Lagnö.

KommunikationerRedigera

Klintsundet är förbunden med fasta bussförbindelser på Ljusterö och via Ljusterö färjeläge med Stockholms läns övriga kollektiva trafiknät. SL trafikerar dagligen Klintsundet med buss 626 från Danderyds sjukhus.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ "Lagnö" är ett vanligt namn i flera av de svenska skärgårdarna på ostkusten och avser en angöringsplats för större fartyg.

Externa länkarRedigera