Kleopatras nålar

egyptiska obelisker resta i tre utomegyptiska storstäder

Kleopatras nålar kallas tre egyptiska obelisker som idag står resta i tre utomegyptiska storstäder.

Kleopatras nål i Paris

Två av dem var ursprungligen resta i Heliopolis och hade senare av kejsar Tiberius flyttats till Alexandria. Dessa obelisker bortfördes som gåvor 1877 och 1880, och de står idag vid Victoria Embankment i London respektive i Metropolitan Museum of Art i New York. Dessa obelisker är 21,6 meter höga. Bredvid obelisken i London står även två egyptiska sfinxer som skadades efter en flygbombning under första världskriget.

Den tredje "Kleopatranålen" (egentligen den första, det vill säga den som myntade begreppet "Kleopatras nål") gavs 1831 som gåva från Egyptens vicekung Muhammed-Ali till Ludvig Filip. Denna 24 meter och mer än 3 000 år gamla obelisk står idag på Place de la Concorde i Paris.

Luxorobelisken är den första av de tre obeliskerna som kallas "Kleopatras nålar" och är också den som myntade begreppet. När den upptäcktes på 1800-talet kallades den för "Kleopatras nål" av européerna, eftersom de trodde att den ursprungligen hade stått utanför templet i Alexandria som byggts under Kleopatras tid. Men senare forskning har visat att obelisken faktiskt är äldre än Kleopatra och att den ursprungligen restes av farao Thutmosis III.

Så medan Luxorobelisken är den obelisk som myntade begreppet "Kleopatras nål", är det viktigt att notera att den inte har någon direkt koppling till drottningen själv, utan snarare är en unik historisk artefakt från det antika Egypten.

Värt att notera är att ingen av de egyptiska drottningarna med namnet Kleopatra har något närmare samband med någon av obeliskerna.

Externa länkar redigera