Klaver (uttal: /kla've:r/) är ett samlingsnamn för alla musikinstrument med klaviatur[1] (pianon, orglar, klavikord, cembali med mera samt elektriska pianon). Alternativt syftar det på ett klaviaturinstrument där strängarna slås an med hammare, inklusive piano, klavikord och hammarklaver.[1]

Etymologi redigera

Ordet är gemensamt med tyskans Klavier (betyder idag helt enkelt piano) och franskans clavier ('klaviatur'). I Sverige kopplas det även samman med handklaver, som i folkmun betyder dragspel.

Historisk användning redigera

Från 1600- till och med 1800- talen brukades ordet om alla slags klaverinstrument med strängar med liten eller ingen åtskillnad – annat än att det kanske oftast avsåg klavikord, som var det vanligaste klaveret. Under 1700-talet i Tyskland menades med Flügel faktiskt cembalo, trots att ordet senare i svenska språket kommt att syfta på en sorts piano. Ordet betyder vinge och syftar helt enkelt på instrumentens form. Med ordet klaver förstås idag i musikerkretsar med all sannolikhet hammarklaver eller fortepiano.

Under äldre tid var ordet också det normala för vad man idag kallar klaviatur – för såväl händer som fötter. Det fanns sålunda manualklaver och pedalklaver; om orglars klaver sade man också ofta [en] manual- respektive pedalklav.

Referenser redigera

  1. ^ [a b] klaver i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 20 februari 2017.