Textilindustri är en industribransch som omfattar industrier som tillverkar garn, tyg och dylikt samt bereder dessa. Vanligen räknas trikåindustrin in under textilindustrin, medan konstfiberframställning anses tillhöra kemibranschen. Textiliernas vidare hantering sker inom konfektionsindustrin.

Från 1620-talet och över 300 år framåt tillverkades textilier vid Drags i Norrköping.

Sverige har genomgått en strukturomvandling från konfektion till mer allmän textilproduktion. År 2004 arbetade 2 000 personer med konfektion och 12 000 personer med textilier. Exporten utgjorde 15-16 miljarder kronor där nästan hälften var kläder, ofta designade i Sverige men sydda på annat håll. Exportvärdet var därmed större än exporten från musikindustrin, vodkan och järnmalmen.

Till den övriga textila produktionen hör inredningstextilier, fibertyg (som inte är vävda men ibland kallas vävar) och specialfiberproduktioner.

I gruppen av specialfiber inom textilindustrin kan nämnas att forna tiders brandslangar i linnetyg som kunde flatrullas (dvs rullas ihop i platt skick) idag har ersatts av slangar tillverkade i syntetfiber med gummiinsida. För snökanoner tillverkas högtrycksslangar med antiglidbeläggning på utsidan för att få dem att ligga kvar i snöbacken.

Textilindustrins produktion och marknadRedigera

Textilindustrin är en av världens största industribranscher. Inom EU finns det 146 000 företag med 1,8 miljoner anställda. Den samlade omsättningen var 2011 på 180 miljarder euro, enligt den europeiska teko-industrins organisation Euratex. [1] I USA, där branschen också är stor, finns närmare en miljon anställda. Den största tillväxten under de senaste årtiondena har dock skett i Sydostasien. Det finns stora kostnadsfördelar för textil- och konfektionsindustrin (teko) i dessa länder, framför allt vad gäller lönefrågor och miljölagstiftningsaspekter. I ex. Hongkong och Sydkorea är lönenivån endast ca 15 % av den svenska, dessutom är arbetstiden ca 20-40 % längre. Enligt en undersökning av FAO 1986 spanns då 50 % av världens textilfibrer i u-länderna mot 37 % 1975. Denna utveckling har sedan dess fortsatt, och har lett till stora produktionsomställningar i bl.a. Sverige. Den tekniska utvecklingen har lett till att textilindustrin idag är mindre arbetsintensiv och mer kunskaps- och kapitalintensiv.

Världshandeln med kläder tiofaldigades (i fasta priser) mellan 1973 och 1988.[källa behövs] Däremot ökade handeln med övriga textilier endast trefaldigt. Detta speglas i dessa siffror, där den totala textilhandeln i världen 1993 uppgick till 850 miljarder kr. och klädhandeln till 950 miljarder kr. Textilhandelns ökning beror bl.a. på att i-länderna både producerar och exporterar tekniskt eller designmässigt mer avancerade textilier, och istället importerar halvfabrikat och enklare stapelvaror. Därför fanns det också sex i-länder bland de tio största exportländerna 1992. Även bland världens tio största importländer samma år fanns åtta i-länder. Den största exportören var Tyskland (11,9 % av världshandeln), följt av Hongkong (9,4 %). Den största importören var däremot Hongkong (11,2 %) följt av Tyskland.

HistoriaRedigera

Textilindustrin var en av de första av världens nuvarande industribranscher som industrialiserades. Industrialiseringen inleddes i bomullsindustrin, och spred sig sedan till ylleindustrin och linneindustrin. Ångmaskinen och senare även elektriciteten gjorde att lokaliseringen blev mer och mer oberoende av vattendrag. Syntetiska färgämnen och konstfibrer innebar även de stora framsteg för textilindustrin. Textilindustrin, som ofta varit starten till industrialiseringen för en rad av Europas länder, kom under mellankrigstiden även att utvecklas starkt även i Japan. Senare har konkurrens från länder med låga produktionskostnader lett till stora omställningar inom textilindustrin, först från 1950/60-talet i Västeuropa, och ett par decennier senare även i Östeuropa.

ReferenserRedigera

NoterRedigera