Kista folkhögskola är en folkhögskola i Stockholmsförorten Kista, den första i Sverige med muslimsk profil. Verksamheten inleddes 2007, som en filial till Sjöviks folkhögskola (i Dalarna), men blev 1 januari 2010 en självständig folkhögskola. Huvudman är Kista folkhögskolas förening. I lokaler vid Kista Torg, nära tunnelbanestationen, bedrivs utbildningen i fyra kurser på allmän linje på grundskole- och gymnasienivå. Dessutom finns IT-kurser. Folkhögskolans rektor är Mariam Sherifay[1].

Entrén till Kista folkhögskola.

År 2014 grundande folkhögskolan tillsammans med Muslim Aid UK biståndsorganisationen Muslim Aid Sweden.[2]

Sedan hösten 2016 driver Kista folkhögskola den första imamutbildningen i Sverige.[3]

ImamutbildningenRedigera

Redan år 2008 tillsattes en statlig utredning, den så kallade Imamutbildningsutredningen som avrapporterades i SOU 2009:52[4], där man utredde huruvida staten skulle finansiera en sådan utbildning. Dåvarande högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (L) drev på i denna fråga, för att motverka att fundamentalistiska grupper skulle sätta sin prägel på islam som praktiseras i Sverige. Leijonborg menade att om staten bidrar kan den också ställa krav på hur utbildningen ska utformas, såsom ur ett jämställdhetsperspektiv. Slutsatsen blev då att staten inte skulle finansiera en sådan utbildning. Men imamutbildningen, som initierades av Kista folkhögskola och rektor Abdulkader Habib, finansieras idag genom folkhögskolebidraget.[5][6]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera