Kimberlit är en magmatisk bergart tillhörande peridotitgruppen och som kan tyda på att det finns diamantfyndigheter i marken.

Kimberlit från USA.

Egenskaper

redigera

Bergarten är porfyriskt ultrabasisk, svagt magnetisk och är oftast mörkt grågrön men kan även vara gul (när den vittrat) eller blå. Den innehåller ofta välformade olivinkristaller samt korn av diopsid, glimmer och granat.

Förekomst

redigera

Kimberlit förekommer som gångar och vertikalstående, morotsformade intrusioner kallade "pipes" eller diatrem. De kan vara upp till någon kilometer i diameter.

Kimberliten är uppkallad efter gruvorten Kimberley i Sydafrika.

Källor

redigera