Kikongo (även koongo eller kongo) är ett bantuspråk som talas av omkring sju miljoner människor i Angola, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville. Det är modersmål för de flesta etniska kongoleser.

Kongo talas som modersmål främst av kongofolk i det intensivt gula området. I det ljust gula området är det vanligt att också andra etniska grupper talar kikongo, eller en förenklad variant av kikongo som kallas kituba.

Kikongo är officiellt språk i Angola och Kongo-Kinshasa. Den informella varianten kituba är lingua franca i stora delar av regionen. Språket har varit en byggsten i en del amerikanska kreolspråk, som till exempel palenquero, till följd av slavhandeln.