KemaNobel AB var ett svenskt kemiföretag som existerande 1871-1984, innan det uppgick i Nobel Industrier AB.[1]

HistorikRedigera

Företagets grundades 1871 under namnet Stockholms Superfosfat Fabriks AB av bergsingenjör Oscar Carlson. Företaget expanderade i flera omgångar. Namnet Kema Nord AB tillkom 1970 efter att företaget 1964-1970 hade hetat Fosfatbolaget AB. 1978 köpte Kema Nord sprängämnestillverkaren Nitro Nobel AB i Gyttorp, och bytte namn till KemaNobel.[2] Vid detta tillfälle var Wallenbergsfären huvudägare till företaget.[3]

Namnet Kema kom från Kema AB, ett 1929 grundat holdingbolag för Barnängens Tekniska Fabrik, Liljeholmens Stearinfabriks AB, Fabriken Tomten, AB Lars Montén, Alexander Lagerman j:r AB och AB Eneroth & co i Göteborg[4] som man kom över genom inköp av Liljeholmens AB 1970.[5]

Finansmannen Erik Penser hade genom skickligt genomförda börsoperationer (vilka emellertid finansierats med hög upplåning) under början av 1980-talet, via sitt holdingbolag Yggdrasil AB, via Carnegie och Asken blivit huvudägare i AB Bofors, och köpte även betydande andelar i KemaNobel AB. 1984 ägde Penser 20 procent och köpte vid detta tillfälle ytterligare 32 procent av aktierna från Wallenberg-sfären. Vid detta tillfälle var Wallenberg-sfären involverad i en maktstrid kring ägandet av flera svenska företag med Volvo AB under Pehr G. Gyllenhammar och var i behov av ytterligare kapital. Penser bjöd 30 procent över gällande börskurs för Wallenbergs aktier och detta accepterades.[3]

Detta möjliggjorde en sammanslagning av de Penser-ägda företaget Bofors och KemaNobel, vilket genomfördes 1984 och ledde till bildandet av Nobel Industrier AB 1984. Den tidigare KemaNobel-verksamheten återfanns efter 1993 huvudsakligen inom Akzo Nobel.

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin: KemaNobel
  2. ^ Jan Darpö Juridik och Miljö: Ansvarsutredning om kvicksilvertunnorna från Stockviks-verken i Sundsvall
  3. ^ [a b] Nobel Industries AB - Company History
  4. ^ Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 15. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 237 
  5. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000