KemaNobel AB var ett svenskt kemiföretag som existerande 1871-1984, innan det uppgick i Nobel Industrier AB.[1]

Historik redigera

Företagets grundades 1871 under namnet Stockholms Superfosfat Fabriks AB av bergsingenjör Oscar Carlson. Företaget expanderade i flera omgångar. Namnet Kema Nord AB tillkom 1970 efter att företaget 1964-1970 hade hetat Fosfatbolaget AB. 1978 köpte Kema Nord sprängämnestillverkaren Nitro Nobel AB i Gyttorp, och bytte namn till KemaNobel.[2] Vid detta tillfälle var Wallenbergsfären huvudägare till företaget.[3]

Namnet Kema kom från Kema AB, ett 1929 grundat holdingbolag för Barnängens Tekniska Fabrik, Liljeholmens Stearinfabriks AB, Fabriken Tomten, AB Lars Montén, Alexander Lagerman j:r AB och AB Eneroth & co i Göteborg[4] som man kom över genom inköp av Liljeholmens AB 1970.[5]

Finansmannen Erik Penser hade under början av 1980-talet, via sitt holdingbolag Yggdrasil AB, via Carnegie och Asken blivit huvudägare i AB Bofors, och köpte även betydande andelar i KemaNobel AB. 1984 ägde Penser 20 procent och köpte vid detta tillfälle ytterligare 32 procent av aktierna från Wallenberg-sfären. Vid detta tillfälle var Wallenberg-sfären involverad i en maktstrid kring ägandet av flera svenska företag med Volvo AB under Pehr G. Gyllenhammar och var i behov av ytterligare kapital. Penser bjöd 30 procent över gällande börskurs för Wallenbergs aktier och detta accepterades.[3]

Detta möjliggjorde en sammanslagning av de Penser-ägda företaget Bofors och KemaNobel, vilket genomfördes 1984 och ledde till bildandet av Nobel Industrier AB 1984. Den tidigare KemaNobel-verksamheten återfanns efter 1993 huvudsakligen inom Akzo Nobel.

Dumpning av avfall i havet redigera

Under 1950- och 1960- talet genomfördes omfattande godkända dumpningar av kemiskt avfall i havet utanför Sundsvall. Företaget var ett av flera som var involverat i dumpningen och som stod för en betydande del av[6] de uppskattningsvis 23 000 dokumenterade tunnor med kviksilverhaltig betong som dumpats. Det är 2018 oklart[7] hur det dumpade avfallet som består av ca 9 ton kvicksilver skall hanteras i framtiden.

Källor redigera