Kedja (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Kedja kan syfta på:

  • Kedja – en teknisk anordning som består av ett antal sammanlänkade länkar, även ofta i överförd betydelse
  • Snökedja – ett hjälpmedel till fordon som kör på vägar som är täckt med snö och monteras på däcken

BiokemiRedigera

  • Elektrontransportkedja – ett arrangemang av proteiner som lämnar en elektron till varandra så att den genomlöper en sekvens av allt lägre potentiella energier

BiologiRedigera

  • Näringskedja – hur näringsämnen sprids och omvandlas igenom en kedja av organismer

GeografiRedigera

  • Bergskedja – ett större område med sammanhängande bildning av berg

KorrespondensRedigera

  • Kedjebrev – mottagaren ska skicka en kopia av brevet vidare till en eller flera personer

KärnfysikRedigera

  • Proton-protonkedjan – en av flera fusionsreaktioner genom vilka stjärnor omvandlar väte till helium

MatematikRedigera

NäringslivRedigera

  • Butikskedja – ett företag med flera filialer i form av butiker

SportRedigera