Kategoridiskussion:Vetenskap

Det finns inga diskussioner på denna sida.

URSPRUNGLIG TEXT: Vetenskap är ett begrepp som kan sägas innebära organiserad, verifierbar kunskap. Den bygger starkt på ett system att skaffa kunskap som kännetecknas av empiri och ofta även experiment, samt, enligt vissa vetenskapteoretiker naturalism. Inom vetenskapen används inte förklaringar som bygger på det övernaturliga. - Denna text skiljer sig från exempelvis den engelska wikipedia. Ingenstans står nämnt att "Inom vetenskapen används inte förklaringar som bygger på det övernaturliga." En sådan text är i sig ovetenskaplig. Det som var övernaturligt igår kan vara helt naturligt idag. Snarare kännetecknar texten VoF´s och skeptikernas fördomar.