Kategoridiskussion:Geografistubbar-Sverige

Senaste kommentaren: för 15 år sedan av MagnusA i ämnet Kategorisering på länsnivå

Diskussion flyttad från Elinneas diskussionssida:

De nya geografistubbarna som är speciella för varje land som t ex Mall:Geografistub-Frankrike har visat sig vara en lyckad satsning. När det gäller Sverige funderar jag på om man kunde utveckla detta lite till? Själv bor jag ju i Skåne och flera gånger känns det som om jag skulle vilja ha en Mall:Geografistub-Skåne också. Vad sägs om detta? Naturligtvis kan detta utvecklas till fler regioner med egna geografistubbar. /E70 2 maj 2005 kl.13.07 (CEST)

Ja, Kategori:Geografistubbar-Sverige börjar bli en ganska stor kategori, så det kan vara vettigt att göra ytterligare kategorier och mallar, men jag är inte säker på hur. Regionsindelning brukar ofta bli krångligt på ett eller annat sätt med definitioner om man avser län, landskap eller ngt annat så jag vet inte riktigt... Innan vi börjar med ngt sånt är det nog bra om vi bestämt hur indelningen ska se ut och sedan ha samma definition över hela landet. / Elinnea 2 maj 2005 kl.13.54 (CEST)
Vad sägs om jag börjar med Skåne och testar hur det fungerar? Skåne lär nog ändå inte ändras sedan vilken indelning det än blir när det gäller andra delar. Om Skåne blir lyckat kan vi ju sedan se hur det andra kan utvecklas. Vad sägs? /E70 2 maj 2005 kl.14.11 (CEST)
Nej, vad jag menade var att man inte börjar med någon del innan hur man bestämt hur man ska göra. Vad avses med Skåne, landskapet eller länet t.ex? Möjligtvis ska vi kanske nöja oss att dela in landet i tre delar, Norrland, Svealand och Götaland istället så slipper vi så väldigt många uppdelningar. / Elinnea 2 maj 2005 kl.15.15 (CEST)
Det är en ytterst liten del vid gränsen till Halland som tillhör länet men inte landskapet Skåne. Jag tror på en lösning med en stub för varje län. När det gäller Norrland så är det ett mycket stort geografiskt område. Vi kan ju räkna med att wikipedia-användare som bor i Norrland säkert vill lägga in även de riktigt små byarna i den norrländska vildmaren i wikipedia, inget fel i det utan det är ju bara bra. Vad jag menar är att tre delar kanske är för lite. Länen uppe i Norrland är ändå stora till ytan. Så jag skulle föreslå att det blir stubbar för länen. /E70 2 maj 2005 kl.15.37 (CEST)
Länen har ju också den fördelen att varje kommun tillhör ett län (väl?), men landskap kan ju kommuner hamna i två län och de kan bli lite bökigt. Dessutom går det ingen länsgräns genom Stockholms innerstad. Gunnar Larsson 2 maj 2005 kl.16.29 (CEST)
Min första tanke annars var att geografistubar för Sverige skulle kunna göras innehållsdifferentierade snanare än regionsindelade. Men det kanske är en förflugen idé. Om det ska vara regionsindelning är självklart den officiella länsindelningen den allra bästa för att undvika tvetydighet. /RaSten 2 maj 2005 kl.22.15 (CEST)

Länsnivå eller landskapsnivå? Redigera

Det står kategorisering sker nu på länsnivå. Sen exemplifieras det med Mall:Geografistub-Skåne för platser i Skåne, och [:Mall:Geografistub-Norrbotten]] för platser i Norrbotten.

Nu är Region Skåne och landskapet Skåne sammanfallande vad jag vet, men Norrbotten är ju bara en del av Norrbottens län.

I dagligt tal faller landskapsnamnen bäst i mun, men landskapens gränser är inte längre särskilt klart definierade i avsaknad av myndighet som sköter dem. Exempel: Frövi ligger inte i Närke, även om ortsborna tror det. /RaSten 15 augusti 2005 kl.08.52 (CEST)

Region Skåne och landskapet Skåne är inte alls sammanfallande. Det skiljer, om än inte mycket. Skillnaden heter Östra Karup. Den församlingen ligger i Halland (landskapet), men däremot i Båstad kommun i Skåne (länet/regionen). Större exempel som kan nämnas är Hylte kommun, som ligger delvis i Halland och delvis i Småland (större delen men bägge delarna är stora), men ändå helt hör till Hallands län. Mitt förslag är därför helt enkelt att låta landskapsrelaterade artiklar stanna här i Sverige-stub-kategorin. Enda undantaget skulle väl vara möjligtvis landskap som ligger helt inom ett län, men med som subtiliteter som jag redan nämnt (dvs det skulle vara ok för Skåne men inte för Halland, pga snutten i Skåne län), så riskerar det bara att bli förvirrat då. TERdON 16 augusti 2005 kl.15.54 (CEST)

I vissa fall har geografistubbens namn fått sammanfalla med den stad som är residensstad i länet i fråga. Därför borde stubbnamnet lämpligen ändras så att det tydligt framgår att kategorin gäller ett län och inte en stad.

Kategorisering på länsnivå Redigera

Nu har jag gjort om så det syns klart och tydligt att det är länen som avses. Tidigare verkade det vara landskap och t.o.m. enskilda städer, till synes bara för att någon/några ville spara några tecken i slutet på namnet (...s län), vilket vad jag har sett skapat flera frågor under flera års tid. --MagnusA 8 juli 2008 kl. 13.01 (CEST)Svara[svara]