Växtmorfologi : inriktning inom växtsystematik som behandlar växternas yttre byggnad samt organsystemens uppkomst och variation. Växternas inre byggnad behandlas inom växtanatomin.