Kategori:Sannolikhetsfördelningar

Sannolikhetsfördelningar anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: C16