Huvudartikel: Revision

Revision anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: M42