Orienteering symbol.svg Den här kategorin används av Projekt orientering, ett projekt skapat för att förbättra existerande, samt öka antalet, artiklar i området orientering på svenskspråkiga Wikipedia. Alla intresserade skribenter är välkomna!