Kategori:Personer verksamma vid École des hautes études en sciences sociales

Kategorin omfattar personer verksamma vid École des hautes études en sciences sociales från det att man blev en egen institution 1975, samt perioden mellan 1947 och 1975 när verksamheten en fakultet för nationalekonomi och samhällsvetenskap (franska: Sciences Économiques et Sociales) vid École pratique des hautes études.