Rättsvetenskaplig litteratur, lagtextsamlingar och rättsfallssamlingar