Ett brett område, även kallat IT-juridik och rättsinformatik, omfattar både datorer och data (personuppgifter, upphovsrätt och annat).