Denna kategori omfattar det antika riket Assyrien. Se assyrier/syrianer för det nutida folkslaget.