Katarina Bernhardsson

svensk litteraturvetare, universitetslärare och tidigare journalist

Åsa Katarina Degrenius Bernhardsson, född den 5 juni 1975[1], är en svensk litteraturvetare, universitetslärare och tidigare journalist.

Bernhardsson har sin grundläggande akademiska utbildning från Lunds universitet och universitetet i Kingston upon Hull. Under studietiden i Lund var hon bland annat engagerad i AF-utskottet Ordkonst som redaktör för dess tidning, och var 1999-2001 även redaktör för kårtidningen Lundagård. Efter en filosofie magisterexamen vid Lunds universitet 2003 antogs Bernhardsson till forskarstudier i litteraturvetenskap vid samma lärosäte, men tillbringade även en period som ”visting scholar” vid Brown University i USA. Hon disputerade i november 2010 på avhandlingen Litterära besvär – skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa med Merete Mazzarella som opponent. Om denna avhandling skrev Erik Löfvendahl i en recension i Svenska Dagbladet "[a]tt en avhandling inte bara är intellektuellt stimulerande utan också bitvis går rakt in i hjärtat på läsaren, måste nog anses vara utomordentligt ovanligt. Sällan eller aldrig läser man sådana avhandlingar, tråkigt nog."[2]

Efter disputationen har Bernhardsson varit fortsatt anställd vid Lunds universitet, 2010–2016 som projektledare och forskare vid HT-fakulteterna, och från 2017 som universitetslektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin.

Som journalist har Bernhardsson bland annat arbetat vid tidningarna Sydsvenska Dagbladet och Expressen (i det senare fallet som ledarskribent), som redaktör i radioprogrammet OBS Kulturkvarten i P1 samt i kulturtidskriften Artes för vilken hon även var vikarierande redaktör 2004.

Bernhardsson har även varit aktiv i Lundensiska litteratursällskapet, för vilket hon var kassör 2004-2007 och vice ordförande 2008-2009. Sedan 2016 är hon redaktör för Fakirensällskapets skriftserie Fakirenstudier.[3]

BibliografiRedigera

 • Jag ger havet en dikt och får i gengäld en snäcka - internationella poesidagarna i Malmö 16-19 september 1998 (Malmö 1998; redaktör)
 • ”Devils, serpents, zebras – Metaphors of illness in contemporary Swedish literature on eating disorders” i Peter L. Twohig & Vera Kalitzkus (red): Social studies of health, illness and disease (Amsterdam 2008; delvis tillgänglig på Google böcker)
 • ”Ätstörning som litterär störning – Berättelser om anorexi i kritisk belysning” i Anders Mortensen (red.): Litteraturens värden (Eslöv 2009)
 • Litterära besvär - skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa (Lund 2010)
 • Tidskrift för Classiska studier nr 1 2011 (Lund 2011; redaktör)
 • Ny strategi för vetenskaplig bokpublicering vid Lunds universitet – två förslag till en bättre publiceringsverksamhet vid Område HT och vid Lunds universitet (Lund 2011)
 • "Inskriven och inifrånskriven – Sara Stridsbergs 'Beckomberga' och Sven Stolpes 'I dödens väntrum'" i Roddy Nilsson & Maria Vallström (red): Inspärrad – Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992 (Lund 2016).
 • En lundensisk litteraturhistoria – Lunds universitet som litterärt kraftfält (Göteborg & Stockholm 2017; medförfattare och redaktör tillsammans med Göran Bexell, Daniel Möller och Johan Stenström)

Utmärkelser och ledamotskapRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ratsit.se
 2. ^ Erik Löfvendahl: "Uppfriskande om sjukdom i svensk prosa" i Svenska Dagbladet 2010-11-28
 3. ^ Fakirenstudier XXVII (Lund 2016), sidan 5.
 4. ^ Möller, Daniel (2021). Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021. sid. 192. ISBN 978-91-985286-3-3 .