Öppna huvudmenyn

Kastmynt är mynt som i historisk tid slängdes ut till allmänheten i samband med kungliga begivenheter. Bruket var ett sätt att visa regentens rikedom och givmildhet. I Sverige präglades de sista kastmynten på 1800-talet. Fram till Gustav III:s kröning år 1772 var valören två mark, därefter 1/3 riksdaler.

Oklart är hur kastmynten användes under den tidiga vasatiden, men på drottning Kristinas tid hade bestämmelser om hanteringen – hur och när mynten skulle utkastas – tagits i bruk. Seden upphörde efter Karl XIV Johans tid, men ersattes av så kallade minnespengar, som inte längre dög som betalningsmedel, fram till Oscar II:s begravning år 1907.

Myntens frånsida berättade tidstypiskt om den aktuella händelsen. När Ulrika Eleonora begravdes 1742 upplystes att hennes medborgarskap flyttats till himlen ”INDIGENA POLI”. På myntet från Gustav Adolfs födelse meddelades ”Fortplantad 1778”. När fadern, Gustav III, begravdes stod det mer känslosamt: ”Oförgängelig sedan den 29 mars 1792”. Drottning Sofia Magdalena var på sin begravnings kastmynt ”Älskad och sörjd av svea folk”, och när svägerskan, Hedvig Charlotta begravdes 1818 var "Svears sorg ökad" på myntens frånsida. I samband med kröningar var det regel valspråken som genom kastmynten spriddes bland folken.

BilderRedigera

Externa länkarRedigera