Cartesianism eller cartesiansk dualism avser den franske filosofen René Descartes filosofiska teori. Läran spreds under senare delen av 1600-talet, främst i västra Europa. Denna dualism utgår från en fullkomlig åtskillnad mellan själ och kropp, vilka båda är substanser. Descartes menade, att själen och kroppen var förenade via tallkottkörteln.

René Descartes.

Källor redigera