Karronad är en typ av kort skeppskanon med oräfflat lopp tillverkad i gjutjärn. Vapentypen utvecklades för Royal Navy av järnverket Carron Company och användes mellan 1770 och 1850-talet. Den var främst tänkta att fungera som ett kraftfullt vapen mot skepp och besättning på kort avstånd. Karronaden var en framgångsrik design men försvann i takt med att skeppsartilleri med allt längre räckvidd och större precision gjorde att närstrid mellan skepp blev allt ovanligare.

68 punds karronad ombord på den brittiska HMS Victory.


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.