Karriärmässa är en mässa med besökarnas arbetsliv och karriärutveckling i fokus. Till skillnad från en jobbmässa eller arbetsmarknadsdag så är en karriärmässa varken riktad främst mot arbetslösa eller studenter. Den riktar sig istället till dem som vill utveckla en redan påbörjad karriär.

Karriärmässan består oftast av utställande arbetsgivare som marknadsför sitt arbetsgivarerbjudande, samt vilka karriärmöjligheter som finns hos dem för mässans besökare.

Andra inslag på en karriärmässa kan vara föreläsningar med till exempel karriärutvecklande teman eller aktiviteter såsom CV-granskning och intervjuträning.