Halspulsådrorna, latin arteria carotis communis, även karotis eller karotider, är de två stora pulsådrorna i halsen, den högra och den vänstra. Detta är det "klassiska" kärlet för att känna pulsen i halsen.

Karotis delar sig till arteria carotis interna, som försörjer hjärnan med blod, och arteria carotis externa som försörjer ansiktet med blod).

I bifurkationen (delningen) mellan den inre och den yttre halsartären är det lätt att det bildas plack (karotisstenos) som kan strypa blodförsörjningen uppåt. Karotisstenos kan avhjälpas med kirurgi.

Undersökes enkelt med ultraljud, bland annat på sjukhusens avdelning för klinisk fysiologi.