Karolinska Institutets Nobelkommitté

Karolinska Institutets Nobelkommitté (korrekt namn: Nobelkommittén för fysiologi eller medicin) är det organ som ansvarar för urvalet av de nominerade till Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Ledamöterna av Nobelkommittén utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, en församling på femtio professorer vid Karolinska Institutet. Kommittén består av fem professorer i medicin eller fysiologi, vanligen verksamma i Sverige vid Karolinska Institutet, även om andra kan väljas in i kommittén. Till kommittén adjungeras varje år 10 ledamöter ur Nobelförsamlingen samt ordföranden och vice ordföranden i Nobelförsamlingen. Dessutom ingår Nobelkommitténs sekreterare ex officio.

Kommittén utreder priskandidater och lägger förslag om Nobelpris; det slutliga beslutet om vem som ska få Nobelpriset i fysiologi eller medicin fattas av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Nuvarande ledamöterRedigera

Nuvarande ledamöter av Nobelkommittén:[1]

SekreterareRedigera

Tidigare ledamöterRedigera

KällorRedigera