Karlshamns kastell

fästning/skans i Blekinge (Karlshamn 6:1)

Karlshamns kastell är en befästning på Frisholmen i Karlshamns hamninlopp.

Karlshamns kastell.

Historia redigera

Från början fanns en skans på Boön. Den började uppföras 1659, till skydd åt den innanför liggande örlogshamnen, som började anläggas 1663, men lades ned 1677. Man planerade istället 1675 en befästning på Frisholmen, som fick namnet Karlshamns kastell. Den uppfördes delvis av byggnadsmaterial som hämtades från anläggningen på Boön, som nu revs. Kastellet tog i bruk 1675 och räknades fram till 1865 till rikets försvarsverk.

Kommendanter på kastellet (påbörjad lista)[1]

1675-1676 - Carl (Adolf) Hård, överstelöjtnant. Blev den förste kommendanten på kastellet utnämnd av General-Kvartermästaren Erik Dahlberg. Lämnade över kastellet till danskarna under deras belägring 8 oktober 1676 och blev 10 mars 1677 av Krigsrätten dömd att arkebuseras. Dagen innan arkebuseringen hade Riksrådet greve Johan Löwenstjerna återtagit kastellet.

(?)-1681 - Friherre Löwenstjerna, kapten. Dog 1681.

1681-1700 - Mathias Salmont, adlad von Königsfelt 1683, överstelöjtnant. Blev kommendant i Kalmar år 1700.

1701-1707 - (Hans Christopher) Ehrenman, kapten. Ingick därefter vid Pommerska regementet år 1707.

(?)-1711 - En kapten Undén nämns 1709. Dog 1711.

(?)-1717 - von Dreves, överstelöjtnant. Nämns 1713 och blev kasserad 19 november 1717 eftersom han låtit fiskebåtar passera kastellet under krigstider.

1717-1739 - Gudmund Lindblad, adlad Lindenkrona 1719, överstelöjtnant. tillträdde 2 december 1717 och dog på kastellet 19 september 1739 där han begrovs den 21 september.

1740-1745 - Filip Johan Tabbert, adlad Stralenberg 1707, överstelöjtnant. Var med vid slagen vid Frauenstadt, Holoszin och Poltava. Blev rysk krigsfånge 1709-1722 där han skrev sitt "Historisch-Geographische Beschreibung des Nord- und Ostlichen Teils von Europa und Asia." som trycktes i Stockholm 1730. Begravdes i Getinge kyrka 1745.

1746- (?) - Konrad Fredrik Grak, major. Nämns 1746 och 1759.

(?) -(?) - Linderstedt, kapten.

(?)-1782 - Gustaf Fredrik von Hertell, major. Tog avsked 1782.

(?) - 1810 - Johan Burman, kapten. Dog 27 december 1810.

1811-() - Jesper Albrekt Wenzelstjerna, kapten.

Kastellet idag redigera

Kastellet är idag en populär plats för sommarutflykter och sommarteater. Lions i Karlshamn har våffelcafé varje sommar. Kastellkyrkan, som är uppbyggd av Lions är en populär vigsel- och dopkyrka inom Karlshamns församling. Kastellet har sedan 1989, nästan varje år, utgjort spelplats för Teatersmedjans sommarteater.

Illustrationer redigera

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera