Karl Lindberg i olika varianter kan avse någon av följande personer: