Kardiologi (från grekiska καρδίᾱ kardiā, "hjärta") är en gren inom internmedicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, hjärtklaffar samt i hjärtats elektrofysiologi. En läkare som har fullfört sin specialistutbildning inom kardiologi kallas för kardiolog. Inom kardiologin finns det tre överordnade specialområden: elektrofysiologi, kardiologisk bilddiagnostik och ischemisk hjärtsjukdom.

Principen för EKG.
Principen för EKG.

Kardiologer samverkar ofta i sjukvården med andra specialiteter som hanterar hjärtpatienter. Dit hör: