Kardinalprotodiakon är titeln för den främste (doyen) bland Katolska kyrkans kardinaldiakoner. Titeln ges till den kardinaldiakon som har flest tjänsteår som kardinal.

Den nuvarande kardinalprotodiakonen är Renato Raffaele Martino. Hans fick automatiskt denna titel då kardinal Jean-Louis Tauran upphöjdes till kardinalpräst, vilket skedde den 12 juni 2014.

En av kardinalprotodiakonens uppgifter är att efter en avslutad konklav tillkännage den nye påvens namn från Peterskyrkans benediktionsloggia.

"Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum N., Sancte Romanae Ecclesiae cardinalem N., qui sibi nomen imposuit: N."
"Jag förkunnar för er en stor glädje: Vi har en påve! Den högst eminente och vördnadsvärde herren, herr [förnamn], den Heliga Romerska Kyrkans kardinal [efternamn], som tar på sig namnet [påvenamn]."

Kardinalprotodiakoner sedan 1970 redigera