Karbid är en kemisk förening av kol och någon metall, vanligtvis med stor hårdhet och hög smältpunkt.