Karakteristika, eller karaktäristika, är heltalsdelen av en logaritm, talet före decimaltecknet,

där serien

är karakteristikan (jämför mantissa). Karaktäristikan kan vara noll, ett positivt eller ett negativt heltal.