Chaosfär, den centrala symbolen på kaosmagi.

Kaosmagi är en form av magiutövande som såg dagens ljus i slutet på 1970-taletPeter J. Carroll började att kombinera element från Golden Dawns ceremoniella magi, Thelema, daoism och tibetansk buddhism för en artikel i magitidningen The New Equinox. Inspirationen till detta arbete hade han hämtat från den tidiga 1900-talskonstnären och mystikern Austin Osman Spare.

I kaosmagin är det resultatet som räknas, försök med någonting och om det lyckas: upprepa förfarandet för att bekräfta, arbeta därefter på att förbättra ritualen. Phil Hine menar att istället för att hänga sig fast vid tradition så ska man använda sig av vad man tycker passar bäst för en själv, man kan med andra ord blanda och ge från alla möjliga källor.