Kaolinit (kaolin'it), Al2Si2O5(OH)4, är ett monoklint, vattenhaltigt mineral av aluminiumsilikat (förening av aluminium och kisel) som bildas när fältspathaltiga bergarter vittrar. Ofta återfinns stora mängder av mineralen på varje fyndplats. I Sverige förekommer kaolinit bland annat på Ivö i Skåne. Det kemiskt bundna vattnet i kaolin avges först vid temperaturer över 400oC.

Kaolinit

Kaolinit efter uppslamning i vatten blir åter ett sediment och är huvudbeståndsdelen i kaolin som används för porslinstillverkning.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Kaolin, 1904–1926.