En kanonslupsbataljon bestod vid tiden för Finska kriget i regel av:

Kanonslupsbataljonen var fördelad på tre divisioner. Varje division bestod av 4 slupar. 2 slupar utgjorde en pluton.

Inom bataljonerna numrerades kanonsluparna från n:o 1 till n:o 12. Äldste befälhavaren inom varje division var divisionchef och hans fartyg hade första numret inom divisionen.

Kokslupar, förrådsfartyg, sjukbåtar, vattenskutor och andra fartyg, som motsvarade arméns tross, åtföljde endast bataljonerna på marscher och tåg. I närheten av fienden skulle de sättas i säkerhet.

Det fanns inga förläggningsmöjligheter ombord på skeppen utan besättningarna förlades i tält i land.

ReferenserRedigera

  • Sveriges krig åren 1808 och 1809 utgivet av Generalstabens Krigshistoriska avdelning