Öppna huvudmenyn

Kanon och Gigue i D-dur för tre violiner och generalbas, tyska Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo, musikstycke komponerat av Johann Pachelbel runt 1680. Som namnet anger är det en kanon, där de tre fiolerna spelar samma melodi med två takters förskjutning.

"Kanon i D" (i arrangemang för solo piano) (filinformation)
Framförd av Lee Galloway. Arrangemanget är inte en Kanon som den ursprungliga kompositionen.


De första nio takterna av Kanon i D: fiolerna spelar en trestämmig kanon över basstämmans basso ostinato. Färgerna betecknar tre av de 28 melodiska variationerna över ackordföljden, som löper genom de tre violinstämmorna.

Urval av stycken inspirerade av Kanon i DRedigera


"Kanon och Gigue i D" (filinformation)
Framförd på syntar av Jeffrey Hall.