Kanal Köpenhamn (Kanal København) är en dansk TV-kanal som primärt är avsedd för att sända lokal-TV över Köpenhamn och dess förorter. Kanalen startades 1984 under namnet Kanal 2 och var då den första nordiska kanal som tilläts bryta mot stadsmonopolets television. Kanalen har sedan start sänts från en enda sändare (på Borups Alle i västra Köpenhamn). Denna sändare är oberoende och privatägd och räknas sällan med bland sändare för övrig dansk television.

TeknikRedigera

Sedan den danska övergången till digital-TV den 1 november 2009 sänds Kanal Köpenhamn på den multiplex eller "MUX" som kallas MUX-CPH. Övriga danska "MUXar" numreras 1 till 5 och är rikstäckande, om än på olika frekvenser i olika delar av landet. MUX-CPH har frekvensen 586 MHz vilket motsvarar kanalplats 35 på UHF-bandet. (Bandbredd är 8 MHz) Kanalen sänder via marknätet genom digital DVB-T teknik. Komprimering sker både med MPEG2 och den modernare MPEG4 tekniken.

Sedan 2009 sänds Kanal Köpenhamn även via kabel-TV-nätverk till stora delar av övriga Danmark. I Storköpenhamnsområdet når kanalen de flesta hushåll med UHF-antenn från Köge i söder till Helsingör i norr och Roskilde i väster. Kanalen når österut även svenska sidan av Öresund. Sedan digitaliseringen har mottagningsområdet ökat och bildkvaliteten förbättrats i dess utkanter utan att sändarens effekt ökats. Kanalen sänds gratis över "marknätet" (eller mer precist "den enda sändaren" då en enda sändare knappast kan beskrivas som ett "nätverk"), s.k. free-to-air. Huruvida kanales kabel-TV-sändningar sker digitalt via DVB-C, analogt eller båda (i olika delar av landet) är oklart.

Målområde och utbudRedigera

Kanalens målområde är Köpenhamn inklusive förstäder. En egen redaktion av någorlunda normal typ tycks saknas. Detta gäller även sammansättning av tablåer. Som jämförelse liknar de flesta svenska reklamfinansierade TV-kanalerna mer eller mindre endast en bandspelare (med viss övervakning) som står på dygnet runt - men någon måste åtminstone köpa in program, planera tablån, lägga in reklam etc. Men Kanal Köpenhamn tycks inte ens ha denna funktion, utan liknar mer en sändare där till exempel föreningar hyr in sändningstid. Kanalens hemsida ger inte de konkreta svaren på hur kanalen egentligen fungerar.

Mycket av sändningstiden går åt till diverse mycket lokala program som till exempel Københavnerglimt, Nørrebro-TV, Herlev-TV, Frederiksberg-TV, Christiania-TV etc. Men exakt hur tablåerna skapas är som omnämnt oklart. Utöver de lokala programmen förekommer andra program till exempel missionära religionsprogram. Exempel på detta är TV på arabiska med inriktning på islam. Den främsta kunden tycks dock vara den Kristna TV-kanalen Familie-TV.

Nattetid, efter klockan 24 är emellertid den eller de "föreningar" som sänder hårdporr i princip de enda som sänder på kanalen. Undantag förekommer, men de flesta nätter domineras Kanal Köpenhamn av "erotik" enligt tablåerna. Under det nattliga "porrblocket" talas stundtals även svenska mellan scenerna.

Tidigare var kanalen i det närmaste helt danskspråkig, men till exempel Familie-TV sänder vissa program på engelska. Arabiska förekommer i de muslimska programmen etc.

Egentlig reklam förekommer inte men förtäckt reklam förekommer dock tämligen öppet. Särskilt i samband med de nattliga porrsändningarna.

ReferenserRedigera

WebbkällorRedigera