För den kristdemokratiske politikern med samma namn, se Kalle Bäck (politiker)

Kalle Bäck, född 1949 i Ödeshög, är en svensk professor i historia och författare.

Bäck är född i Ödeshög och avlade en fil. kand. 1976 vid Linköpings universitet och disputerade 1984 vid Stockholms universitetavhandlingen Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden. Han är professor i historia vid Linköpings universitet och prefekt för Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK.

Bland hans mer uppmärksammade böcker märks Det svenska dasset – inte bara en skitsak och Den besvärliga svärmodern – myt, nidbild eller verklighet.

Bäck har även varit landstingspolitiker för Moderaterna i Östergötlands läns landsting.

BibliografiRedigera

  • Bäck Kalle, Ericsson Birgitta, red (1985). 1700-talsstudier tillägnade Birgitta Ericsson. Stockholm studies in history, 0491-0842 ; 34. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. Libris 7222897. ISBN 91-22-00753-9 
  • Den besvärliga svärmodern: myt, nidbild eller verklighet : en historisk studie av förhållandet mellan svärdöttrar och svärmödrar. Klockrike: Noteria. 1999. Libris 7751843. ISBN 91-85694-90-8 
  • Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden: centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor = [Peasant opposition and the influence of peasants during the "Age of freedom"] : [the central authorities and the reactions of the peasants of Östergötland in questions pertaining to economic policy]. Stockholm: LT. 1984. Libris 7253004. ISBN 91-36-02263-2 
  • Början till slutet: laga skiftet och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-65. Borensberg: Noteria. 1992. Libris 7751810. ISBN 91-85694-61-4 
  • Historiska historier: tio tänkvärda levnadsöden från Trehörna (1. uppl.). Borensberg: Noteria. 2006. Libris 10417522. ISBN 91-85307-06-8 
  • Det svenska dasset - inte bara en skitsak!: en historisk studie av dassets betydelse som forum för social kontakt och medborgarfostran. Borensberg: Noteria. 1994. Libris 7751825. ISBN 91-85694-74-6 
  • Sverigebilden: en historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader eller Hem och hus : bebyggelseförändringar på landsbygden 1840-80 (1. uppl.). Borensberg: Noteria. 2008. Libris 11331694 
  • Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: en idéskrift till ett forskningsprogram. Innovativa kommuner, 1652-0130 ; 2007:1. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 2007. Libris 10657175 
  • Rydén, Josef; Bäck Kalle, Gustafsson Willy (1990). Torpinventering. Bygd och natur (Skriftserie), 1101-4571 ; 1. Stockholm: Riksförb. för hembygdsvård. Libris 7745766. ISBN 91-85124-80-X 
  • Bäck Kalle, red (1984) (på danska). Skog och brännvin: studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet. Publikation / Det nordiska forskningsprojektet Centralmakt och lokalsamhälle - beslutsprocess på 1700-talet, 99-0341035-2 ; 3. Oslo: Univ.-forl. Libris 7167272. ISBN 82-00-07053-0 

KällorRedigera