Kalix domsagas valkrets

svensk valkrets

Kalix domsagas valkrets var en valkrets i Sverige med ett mandat i valen till andra kammaren 18781908. Valkretsen motsvarade Kalix domsagas område, det vill säga Gällivare landskommun, Nederkalix landskommun, Råneå landskommun och Överkalix landskommun. Inför valet 1908 bröts Gällivare landskommun ut ur valkretsen och överfördes till den nybildade Gällivare domsagas valkrets (den motsvarande domsagan, Gällivare domsaga, hade bildats den 1 januari 1904). Valkretsen avskaffades slutgiltigt vid införandet av proportionellt valsystem i valet 1911 och uppgick i Norrbottens läns norra valkrets.

RiksdagsmänRedigera

ValresultatRedigera

1878Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1878: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Johan Grape 18 72,0 %
  Närmaste kandidat 3 12,0 %
  Övriga kandidater 4 16,0 %
Antal giltiga röster 25
Kasserade röster 0
Totalt 25

Valsättet var ett medelbart val. Röstberättigade valde elektorer som i sin tur valde riksdagsmannen. 26 elektorer valdes och 25 av 26 elektorer deltog i riksdagsvalet.[1]

Valkretsen hade 22 984 invånare den 31 december 1877, varav 1 544 eller 6,7 % var valberättigade. 79 personer deltog i valet av elektorer, ett valdeltagande på 5,1 %.[1]

ElektorsvalRedigera

De 26 valda elektorerna fördelades på följande sätt i avseende på yrke:[1]

 • 10 stycken civila ämbets- eller tjänstemän
 • 7 stycken hemmansägare
 • 4 stycken handlande eller gästgivare
 • 2 stycken präster
 • 1 arrendator, förvaltare eller inspektör
 • 1 gods- eller bruksägare
 • 1 kyrkobetjänt eller skollärare

Fyllnadsval 1880Redigera

Fyllnadsval till andra kammaren i Sverige 1880: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Fredrik Appelberg 14 63,6 Ny
  Närmaste kandidat 7 31,8
  Övriga kandidater 1 4,5
Antal giltiga röster 22
Kasserade röster 0
Totalt 22

Valet hölls den 7 januari 1880 och var ett fyllnadsval efter riksdagsmannen Johan Grape. Valsättet var ett medelbart val och de röstberättigade valde elektorer som i sin tur valde riksdagsmannen. 22 elektorer deltog i riksdagsvalet.[2]

1 362 personer var valberättigade, varav 159 personer deltog i valet av elektorer, ett valdeltagande på 11,7 %.[2]

1881Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1881: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Hugo Sandström 17 77,3 % Ny
  Närmaste kandidat 4 18,2 %
  Övriga kandidater 1 4,5 %
Antal giltiga röster 22
Kasserade röster 0
Totalt 22

Valsättet var ett medelbart val. Röstberättigade valde elektorer som i sin tur valde riksdagsmannen. 23 elektorer valdes och 22 av 23 elektorer deltog i riksdagsvalet.[2]

Valkretsen hade 24 024 invånare den 31 december 1880, varav 1 474 eller 6,1 % var valberättigade. 87 personer deltog i valet av elektorer, ett valdeltagande på 5,9 %.[2]

ElektorsvalRedigera

De 23 valda elektorerna fördelades på följande sätt i avseende på yrke:[2]

 • 8 stycken hemmansägare
 • 5 stycken civila ämbets- eller tjänstemän
 • 5 stycken handlande eller gästgivare
 • 2 stycken präster
 • 1 fabrikant eller mjölnare
 • 1 hantverkare eller byggmästare
 • 1 militär

1887 (vår)Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1887 (vår): Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Harald Ström (frihandlare) 28 100,0
Antal giltiga röster 28
Kasserade röster 0
Totalt 28

Valet hölls den 20 april 1887. Valkretsen hade 25 421 invånare den 31 december 1885, varav 1 483 eller 5,8 % var valberättigade. 746 personer deltog i valet av 28 elektorer som sedan förrättade det slutgiltiga valet, ett valdeltagande på 50,3%. Av dessa 28 elektorer deltog samtliga vid valet av riksdagsman.[3]

1887 (september)Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1887 (september): Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Harald Ström (frihandlare) 307 62,3 37,7
  Lars Anton Holmqvist (frihandlare) 180 36,5
  Övriga kandidater 6 1,2
Antal giltiga röster 493
Kasserade röster 4
Totalt 497

Valet hölls den 5 september 1887. Valkretsen hade 25 635 invånare den 31 december 1886, varav 1 515 eller 5,9 % var valberättigade. 497 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 32,8 %.[4]

Första valet 1890Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1890: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Harald Ström (frihandlare) 200 71,4
  Johannes Sällström (protektionist) 79 28,2
  Övrig kandidat 1 0,4
Antal giltiga röster 280
Kasserade röster 0
Totalt 280

Valet hölls den 30 augusti 1890. Valkretsen hade 26 962 invånare den 31 december 1889, varav 1 722 eller 6,4 % var valberättigade. 280 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 16,3 %. Den valde riksdagsmannen avsade sig dock mandatet.[5]

Andra valet 1890Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1890: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Lars Olof Carlsson 177 36,4
  Zacharias Vallmark (frihandlare) 160 32,9
  Lars Anton Holmqvist (frihandlare) 115 23,7
  Övriga kandidater 34 7,0
Antal giltiga röster 486
Kasserade röster 1
Totalt 487

Valet hölls den 7 februari 1891. Valkretsen hade 26 962 invånare den 31 december 1889, varav 1 723 eller 6,4 % var valberättigade. 487 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 28,3 %.[5]

1893Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1893: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Harald Ström (frihandlare) 224 40,3
  Nils Johan Lomm (frihandlare) 139 25,0
  Lars Olof Carlsson (protektionist) 135 24,3 12,1
  Arvid Björk (frihandlare) 30 5,4
  Frans Landström (frihandlare) 18 3,2
  Övriga kandidater 10 1,8
Antal giltiga röster 556
Kasserade röster 2
Totalt 558

Valet hölls den 2 september 1893. Valkretsen hade 28 243 invånare den 31 december 1892, varav 1 625 eller 5,8 % var valberättigade. 558 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 34,3 %.[6]

1896Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1896: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Harald Ström (frihandlare) 438 77,1 36,8
  Elam Ekbäck (frihandlare) 129 22,7
  Övriga kandidater 1 0,2
Antal giltiga röster 568
Kasserade röster 0
Totalt 568

Valet hölls den 22 augusti 1896. Valkretsen hade 30 858 invånare den 31 december 1895, varav 1 676 eller 5,4 % var valberättigade. 568 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 33,9 %.[7]

1899Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1899: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Harald Ström (liberal) 322 44,8 32,3
  Olof Bergqvist[8] (liberal) 200 27,9
  Karl Ludvig Hammarström[8] (socialist) 107 14,9
  Karl Ludvig Sandstedt[8] (liberal) 87 12,1
  Övriga kandidater 2 0,3
Antal giltiga röster 718
Kasserade röster 4
Totalt 722

Valet hölls den 2 september 1899. Valkretsen hade 34 855 invånare den 31 december 1898, varav 2 169 eller 6,2 % var valberättigade. 722 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 33,3 %.[9]

1902Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1902: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Harald Ström (liberal) 438 43,4 1,4
  Olof Bergqvist[10] (liberal) 388 38,5 10,6
  Lars Johan Carlsson[10] (S) 181 17,9
  Övriga kandidater 2 0,2
Antal giltiga röster 1 009
Kasserade röster 2
Totalt 1 011

Valet hölls den 4 september 1902. Valkretsen hade 39 431 invånare den 31 december 1901, varav 2 738 eller 6,9 % var valberättigade. 1 011 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 36,9 %. Valet överklagades men fastställdes.[11]

1905Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1905: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Lars Johan Carlsson 708 43,4 25,5
  Nils Bosæus[12] (höger) 535 32,8
  Harald Ström[12] (moderat) 389 23,8 19,6
Antal giltiga röster 1 632
Kasserade röster 2
Totalt 1 634

Valet hölls den 10 september 1905. Valkretsen hade 41 850 invånare den 31 december 1904, varav 3 401 eller 8,1 % var valberättigade. 1 634 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 48,0 %. Valet överklagades hos både landshövdingen och regeringen men valresultatet fastställdes hos de båda instanserna.[13]

Första valet 1908 (överklagat)Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1908: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Carl Riström 377 37,2
  Arvid Björk 375 37,1
  Harald Ström[14] (höger) 259 25,6 1,8
Antal giltiga röster 1 011
Kasserade röster 2
Totalt 1 013

Valet hölls den 13 september 1908. Valkretsen hade 28 295 invånare den 31 december 1907, varav 2 061 eller 7,3 % var valberättigade. 1 013 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 49,2 %. Valet överklagades hos både landshövdingen och regeringen, och det bestämdes att det skulle hållas ett nytt val.[15]

Andra valet 1908 (överklagat)Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1908: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Arvid Björk 581 45,1
  Carl Riström 572 44,4
  Övriga kandidater 135 10,5
Antal giltiga röster 1 288
Kasserade röster 8
Totalt 1 296

Valet hölls den 27 december 1908. Valkretsen hade 28 295 invånare den 31 december 1907, varav 2 231 eller 7,9 % var valberättigade. 1 296 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 58,1 %. Valet överklagades hos både landshövdingen och regeringen, och det bestämdes att det skulle hållas ett nytt val.[15]

Tredje valet 1908Redigera

Andrakammarvalet i Sverige 1908: Kalix domsagas valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Carl Riström 702 51,6
  Arvid Björk 656 48,2
  Övriga kandidater 3 0,2
Antal giltiga röster 1 361
Kasserade röster 0
Totalt 1 361

Valet hölls den 12 april 1909. Valkretsen hade 28 295 invånare den 31 december 1907, varav 2 035 eller 7,2 % var valberättigade. 1 361 personer deltog i valet, ett valdeltagande på 66,7 %.[15]

KällorRedigera

 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1992), band 5, s. 387–389
 • Kungliga biblioteket: Svenska dagstidningar [1]

NoterRedigera

 1. ^ [a b c] Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1876–1878. Bidrag till Sveriges oficiela statistik, R) Valstatistik (V.). Stockholm: Statistiska centralbyrån, P. A. Norstedts & Söner. 1879. sid. 31, 36 & 41. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20R%20Valstatistik%201871-1910/BISOS%20R%20Riksdagsmannavalen%201872-1908/Valstatistik-R-Riksdagsmannavalen-1876-1878.pdf. Läst 3 september 2017  Arkiverad 24 september 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ [a b c d e] Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1879–1881. Bidrag till Sveriges oficiela statistik, R) Valstatistik (V.). Stockholm: Statistiska centralbyrån, P. A. Norstedts & Söner. 1882. sid. 27, 31, 35 & 40. https://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20R%20Valstatistik%201871-1910/BISOS%20R%20Riksdagsmannavalen%201872-1908/Valstatistik-R-Riksdagsmannavalen-1879-1881.pdf. Läst 3 september 2017 
 3. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1885–1887 Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., sidan 48 i pdf:en. (Läst 9 januari 2019)
 4. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1885–1887 Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., sidan 57 i pdf:en. (Läst 9 januari 2019)
 5. ^ [a b] Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1888–1890 Arkiverad 19 april 2016 hämtat från the Wayback Machine., sidan 39 i pdf:en. (Läst 9 januari 2019)
 6. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1891–1893 Arkiverad 24 september 2015 hämtat från the Wayback Machine., sidan 41 i pdf:en. (Läst 9 januari 2019)
 7. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1894–1896 Arkiverad 24 september 2015 hämtat från the Wayback Machine., sidan 43 i pdf:en. (Läst 26 mars 2017)
 8. ^ [a b c] Östgötaposten den 8 september 1899[död länk]
 9. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1897–1899 Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., sidan 42 i pdf:en. (Läst 26 mars 2017)
 10. ^ [a b] Kalmar den 5 september 1902[död länk]
 11. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1900–1902 Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., sidan 43 i pdf:en. (Läst 26 mars 2017)
 12. ^ [a b] ”Östgötaposten den 15 september 1905”. Arkiverad från originalet den 18 oktober 2014. https://archive.is/20141018180846/http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:199032&sequence_number=5&recordNumber=&totalRecordNumber=. Läst 18 oktober 2014. 
 13. ^ Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1903–1905 Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., sidan 41 i pdf:en. (Läst 18 oktober 2014)
 14. ^ Norrbottens-Kuriren den 14 september 1908
 15. ^ [a b c] Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1906–1908 Arkiverad 24 september 2015 hämtat från the Wayback Machine., sidan 41 & 42 i pdf:en. (Läst 14 oktober 2014)