Ett kalendarium är en kronologisk uppställning av årets dagar och månader.

I den katolska kyrkoordningen införs helgonens festdagar och andra kyrkliga högtider i ett kalendarium, som ofta återfinns först i mässböcker (missalen) och tideböcker (breviarier). I äldre, handskrivna kalendarier har även andra viktiga händelser i socknens eller den kyrkliga institutionens liv ofta noterats. Med kalendarium kan man även avse en almanacka, avsedd för planering.