Kaldéer kan syfta på:

Historisk demografiRedigera

  • Kaldéer – en semitisk stam, invandrade till Babylonien västerifrån omkring 1000-talet f. Kr. (ibland förväxlade med de historiska babylonierna), se Kaldeen
  • Kaldeiska dynastin – den elfte dynastin av babyloniska kungar under 600-talet f. Kr.

SpråkRedigera

  • Kaldeisk nyarameiska – en modern dialekt av arameiska talad av kaldeiskt kristna katoliker (se nedan)

Kaldeisk-katolska kyrkanRedigera

  • Kaldeisk-katolska kyrkan – en östlig katolsk självbestämmande delkyrka med säte i Bagdad, Irak i full kyrkogemenskap med den romersk-katolska kyrkan under påvens ledning
    • Kaldeisk rit – den rit som används av den med påven i Rom förenade kaldeisk-katolska kyrkan, samt Österns apostoliska och katolska assyriska kyrka