Könsuttryck

en persons valda könsuttryck

Könsuttryck är de medel en person använder sig av för att uttrycka sitt kön. Det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera. Ordet är relativt nyskapat och används främst i sammanhang där man talar om transpersoner och deras sätt att uttrycka ett annat kön än det vid födseln juridisk tillskrivna.

Könsuttryck kan sägas var en del av en persons sociala kön. Det är då liktydigt med den del som består av personens egen manifestation av sitt kön men omfattar inte omgivningens normerande påverkan på personens sociala kön.

Se även redigera

Källhänvisningar redigera