Öppna huvudmenyn

Könsmognad, pubescens, hos en organism innebär att den är tillräckligt utvecklad för fortplantning. Se även pubertet och fertilitet.