Könskörtel, gonad, är ett organ och hormonkörtel som producerar könsceller och könshormoner. Hos människan och andra däggdjur kallas könskörtlarna äggstockar respektive testiklar. Hormonproduktionen i könskörtlarna regleras av gonadotropiner, hormoner som utsöndras från hypotalamus.

Mannens testikel och kvinnans äggstock.

Nedsatt funktion i könskörtlarna kallas hypogonadism, och kan antingen ha anatomiska orsaker eller bero på hypogonadotropism. Hyperfunktion i könskörtlarna kallas hypergonadism och kan bero på hypergonadotropism.

Källor

redigera

Webbkällor

redigera

Tryckta källor

redigera

Externa länkar

redigera