Öppna huvudmenyn
Kårboda på kartan över Stockholms skärgård
Red pog.svg
Kårboda
Kårbodas läge i Stockholms skärgård.

Kårboda är en liten by vid Kårboda gård, tidigare en fäbodvall, på Södra Ljusterö i Stockholms skärgård.

Kårboda gård
Ekonomibyggnader, Kårboda gård, 2014
Ekonomibyggnader, Kårboda gård, 2014
Land Sverige
Kommun Österåker
Ort Ljusterö
Adress Kårboda gård, 184 97 Ljusterö
Ägare Lennart Torstensson, Beata de la Gardie, Jöran Sjöberg och Helena Hård, 1722 Hans Lenman, 1739-1773 Märta och Anders Allard, 1773- Pehr Elmén, -1817 Lovisa Chatarina Elmén, 1817 Pehr Arvid Elmén[1], 1895-1929 Eugèn Lundin, 1929-1946 Anders Lundin, -2007 Sune Haller, 2007 Claes och Ulla Fallenius[2]
Nerlagd 1970-talet lades boskapshållning ner, spannmålsodling lades ner 2007
Tidigare personalbostäder är idag hyresrätter.
Tidigare personalbostäder är idag hyresrätter.
Den yngre mangårdsbyggnaden till Kårboda gård styckades av från gården under 1980-talet
Trädgårdsmästarbostaden i Kårboda. Källaren var lager och butikförsäljning av plockade grönsaker
Skogsstugan i Kårboda

Kårboda heter kartografiskt Anneberg och skall ha börjat kallas så under senare hälften av 1800-talet efter dåvarande ägarens hustru Anna.[1]

Byn gränsar till Hummelmora, Marumoch Storström. Marken ingick tidvis i Marums gård. Till Kårboda hörde också Kårboda holme. Kårboda holme förenades genom landhöjningen med Ljusterö under 1900-talet, och kallas idag Storholmen.

Kårboda gårdRedigera

Kårboda gård nämns 1535 under Gustav Vasas tid i samband med den äldsta bevarade fogderäkningen för Värmdö skeppslag. Detta år fanns 10 skattebönder på Södra Ljusterö, vilka skattade 12 mark vardera, men Olof i Ström och Benct i Kårboda skattade endast 6 mark.[3]

År 1632 var hemmanet på Kårboda öde. År 1641 nämns Kårboda i ett donationsbrev till fältmarskalk Lennart Torstenson, i vilket han blev innehavare av hela Norra Ljusterö, inklusive Väsby säteri. I detta donationsbrev räknas fyra hemman i Ösby, men eftersom Ösby bara hade tre hemman, så lades hemmanet i Kårboda till Torstenssons säteri trots att Kårboda ligger på Södra Ljusterö.[3]

Stockholmsköpmannen Hans Lenman förvärvade lantbruksfastigheterna Kårboda och Ström 1722, samt Marums gård 1725.[3]

Sedan slutet av 1800-talet styckades tomter av från fastigheten, och byn ökade något i befolkning, eftersom den tidigare främst beboddes av dem som arbetade på bondgården eller i trädgården. Den första avstyckningen var holmen Kårboda holme, (nuvarande Storholmen) som köptes av skepparen Karl Wistedt från Nolsjö.[4][5]

Kårboda nyttjades som sommarställe i början av 1900-talet av garveriidkaren Eugèn Lundin (1848-1929),[6] brorson till den kända garveriägaren på Kungsholmen, Anders Wilhelm Lundin vilken gett namn åt Garvargatan och Garvar Lundins grändKungsholmen i Stockholm

Vid min käre farbrors frånfälle den 20 juni 1895 tillträdde jag hans fasta egendomar på Kungsholmen och fortsatte under några år läderindustrin der. Med anledning af gatu- och tomtregleringar flyttades läderfabrikationen till Jerla och bedrevs der af AB Stockholms Förenade Läder- och Remfabriker till dess kriget började den 1 Aug. 1914, då bolaget upplöstes. Läderfabrikationen fortsätter nu i Wenersborg. Jag lefver nu vid 67 års ålder mitt lif i lugnet på Kungsholmen, der vår familj varit bofast i nära 100 år. // Med stort intresse har jag egnat och egnar mig fortfarande åt lantbruk och trädgårdsskötsel på min gård Kårboda å Ljusterö, der jag tillbringar nästan halfva året.
– av Eugèn Lundin, 1915, Eugèn Lundins självbiografi, 1915 ([7]).

Kårboda ärvdes av hans son disponent Anders Johan Erik Lundin (1891-1946)[8] vilken 1932 sålde trädgårdsmästeriet, men Anders Lundin behöll Kårboda gård till sin död 1946, då gården såldes av hans änka.

I Kårboda hölls auktion när disponent Anders Lundin gått ur tiden. Frun, som var norskfödd, sålde det mesta av lösöret för att sedan lämna Ljusterö.
– av Kajsa Telander, Hummelmora på 30-talet, 1995.

Kårboda gård ägdes från 1950-talet av advokat Sune Haller. Gården brukades med besättning av mjölkkor av arrendatorerna Furster och Isaksson fram till 1970-talet, senare ingick gården bara i spannmålsproduktion. Under 1990-talet styckade Haller av corps de logiet, vilket såldes som privatbostad. 2007 sålde Sune Haller Kårboda gård inklusive skogsfastighet till Claes och Ulla Fallenius.

TrädgårdsmästeriRedigera

Under början av 1900-talet anlades ett trädgårdsmästeri i Kårboda av dåvarande ägaren, vilken anställde trädgårdsmästaren Knut Cårebo från Västerås. Grönsakerna fraktades då till Stockholm med fartyg. Trädgårdsmästeriet styckades av och inköptes 1932 av Cårebo, vars son drev det vidare fram till 1990-talet.

OrangerietRedigera

Orangeriet fungerade dels som vinterförråd för känsliga växter, trädgårdsmästarbostad, samt på dess tak byggdes en vattensamlande behållare, vilken med ett nätverk av metallrör, användes för bevattning av trädgården. Byggnaden såldes och byggdes under 1950-talet om till privatbostad.

Se ävenRedigera

KällorRedigera